03.02.2016

Пистиң туған тилибис қачан-да ползун!

Қачан сегизон чыллар ужында 20 чӱс чылдың пистиң улуғ ученайлар Андрей Ильич Чудояковпа Электрон Федорович Чиспияков шор чон-қалықтың тирилдеринең ӱчӱн чӧрӱшты пажалғаннар, ылар постарын ӧӧн пӧгӱни чақшы пилгеннер — шор тилин тирилдерге, кӧдӱрерге керек полған, этпезе тил чоқ чон эдоқ […]