09.03.2016

Битва богатыря Алып Қусқуна с Шемельдейкой

из сказания «Алып Қусқун» из репертуара кайчи В. Е. Таннагашева Сыықтап қарбашчытқан Алтын Сом кӧргени: Қырық қулаш сынығ Қара сар ат кел-тӱшти. Анда абазы кибренип эрбектенча: — Кӧрзең, моостар мында қарбаш-кел, Молат мында сындырчатыр-но! Мен пашқа черлерге Чер алтын тескире туғлап, Чер ӱстӱнге […]
09.03.2016

Позымның аалымда

Қышқыда каникул тужында мен абам-ичемге Қорайға келдим. Ичем эртен меең қаладымны, кӱнегимни, чанмарымны кӧрди. Ааң соонда ингебе чип, қурчу алды. Қаладымға илбик шашты, тӱӱннерин чазады. Ол темде абам патинкемни тағрады, табанның пажын позуғба шапты, кӧгректерин кадығ чиппе писпе ойуп, чақшы […]
09.03.2016

Зачин из сказания «Кӧк Қан»

из репертуара кайчи В. Е. Таннагашева Амдағы тӧлдӱн алында, Пурунғу тӧлдӱн соонда, По чер пӱдерде, Чер-суғ қабыжарда полчатыр. Қалақпа чер пӧлӱжерде полча, Қамышпа суғ пӧлӱшчиған темнер полтур. Қазың паштарынға чарышкел Кӧк пӱр шықчиған тем полтур, Кӧгеришкел кӧк  ӧлен ӧскен тем […]
09.03.2016

Пурунғу чооқ

1 Падыған тағ эзиниӊ очу оғлу полған полар. Ылар ийгеле пашқа тайғаға қыс қудалап парғаннар. Ол тағдыӊ эзи ларға арағалығ айақ перген. Оғлу ол айақты алвалып абазынаӊ пурнада ижибискен. Анаӊ абазы қанығып палазын шапқан. Шапқанозуба тегейиӊ ойа шабысқан. Анаӊ қаны […]