Позымның аалымда
09.03.2016
Пурунғу чооқ
09.03.2016
Показать все

Зачин из сказания «Кӧк Қан»

из репертуара кайчи В. Е. Таннагашева

Амдағы тӧлдӱн алында,
Пурунғу тӧлдӱн соонда,
По чер пӱдерде,
Чер-суғ қабыжарда полчатыр.
Қалақпа чер пӧлӱжерде полча,
Қамышпа суғ пӧлӱшчиған темнер полтур.
Қазың паштарынға чарышкел
Кӧк пӱр шықчиған тем полтур,
Кӧгеришкел кӧк  ӧлен ӧскен тем полтур.
Қазың паштарында
Қырық қушқа қағы чӧрчиған темнер полтур.
Кӧк ӧлен паштарында кӧк торчуқтар
Кӧглешчитқан темнер полған полтур.
Қырық ашқымнығ Кӧк тайға турчиған чер полтур.
Кӧк тайға тӧзӱбе кӧк талай ақ тушпарты.
Кӧк талай қаштапкел арға-улус чон чат тӱшпартыр,
Ақ мал чайалкел одаң чӧрчалар.
Арға-улустың ортазында кӧк талайдың қажы черде,
Айға-кӱнге сустап келип,
Улуғ кичиг алтын ӧргелер турчалар.
Улуғ алтын  ӧргениң алында
Ат кодурбас алтын шарчын тӧзӱнде,
Ӱш қулақтығ Кӧк пор ат турча.
Алтын ӧрге иштинде ақ чарыққа толдра туған,
Кӧк Қан чуртап чатқан полтур.

Самозапись В. Е. Таннагашева, перевод Л. И. Чульжановой

Добавить комментарий

Share This