02.02.2016

— Эзеноқ! Қайде чатчаң, ноо иштепчаң?

— Эзеноқ! Қайде чатчаң, ноо иштепчаң? — Здравствуй! Как поживаешь, что делаешь? — Эзеноқ. Чақшы. Ишке (школға,  институтқа) парчам. Сен қайде чатчаң? — Здравствуй. Хорошо. На работу (в школу, в институт) еду (иду). А ты как поживаешь? Сӧстер эзеноқ — здравствуй, қайде […]
03.02.2016

Пистиң туған тилибис қачан-да ползун!

Қачан сегизон чыллар ужында 20 чӱс чылдың пистиң улуғ ученайлар Андрей Ильич Чудояковпа Электрон Федорович Чиспияков шор чон-қалықтың тирилдеринең ӱчӱн чӧрӱшты пажалғаннар, ылар постарын ӧӧн пӧгӱни чақшы пилгеннер — шор тилин тирилдерге, кӧдӱрерге керек полған, этпезе тил чоқ чон эдоқ […]
06.03.2016

Айас черим

Сарын Чакиектер чайалчаЧеримде мағат,Ағаштары  тайғадаКӧгерча — кӧрзен.Чакиекты мен сағаСыйлапчам — алзаң,Шор черлери ундутпанСен чақшы чатсаң. Припев:Тағлығ черим меең мағат.Айас  черим меең мағат. Қызылчалар  чайақтарЧеримде мағат,Ӧленерди салғынақЧайқылча мағат.Чақкиекты мен сағаСыйлапчам — алзаң.Шор черлери ундутпанСен  чақшы чатсаң. Любовь Чульжанова
09.03.2016

Пистиӊ улуғ пурунғу тили чатсын!

Керек пе, керек чоқ пе писке туған тил? Кӧбӱзи тадар кижилер санапчалар — керек. Туған тилибис — пистиӊ пайы, кӱжи. Пис, тезе, пос тилин таштапчабыс, анаӊ аара мӧнӱс кижилер полчабыс, пашқа чоннарынға негдирибисчабыс. Ээде чарабас! Писке кӱштиг поларға керек. Анаң аара […]