09.03.2016

Текст из учебника шорского языка

Чайғыда мен абамма пасекте чатчадым (чатчам). Пис пирге кӧп иштепчабыс. Сен, арғыжым, по уңнаваанчаң. Писте аарылар кӧп. Ылар кӧп иштепчалар. Меең энем (ичем) ӱйде (эмде) чатчыр (чатча). Сеең аққаң пасекте чатпаанчыр (чатпаанча). Улейлер пистиң кооперативта кӧп, чӱстиң артық. Кооперативибис кӧп […]
09.03.2016

Қайде ол пажалды

8-12 июнь айда 1999 чылда Абакан турада Хакасияның писательлер союзынға 50 чыл полпарғанына чарыдылған Межрегиональный семинар-совещание пасчыған кижилер Сибирьдиӊ, эрткен. Ол семинарға келдилер делегациялар Бурятиядаӊ, Алтайдаӊ, Тувадаӊ, Саха-Якутиядаӊ, Эвенкиядаӊ паза пистиӊ чердеӊ Тағлығ Шориядаӊ, Москвадаӊ. Пистиӊ делегацияда чети кижи полду: […]
09.03.2016

Меең черлерим — улуғ черлер!

Меең черлерим — улуғ черлер! Кӧк тегриге қынапкел ӧскен, Ӱш ашқымнығ Тегри-Тиш тайға турча. Тегри-Тиш тайға паштарында Кӧк ӧлең чай тооза қурубаан ӧсча. Тегри-Тиш тайға сыннарында Ақ қар чыл сайа қайылбаан чаттурча. Тегри-Тиш тайға пеллеринде Қара сағыштарыбыс тудулбаан эртча. Тегри-Тиш […]
09.03.2016

Туған тилим

— Чақшы ӱрген эне тилди, —Койа Белчек маға айтты.Керсе  ааӊ  сӧс — чӱрегимде.Пилчам мен шор тили амды.Улуғ тили қайчылардыӊ.Туған тили — пайы  пистиӊ. Любовь Чульжанова